Wypas owiec wiąże się z kilkoma obrządkami

Click Here to Submit Your Article
Wiosną lub wczesną jesienią na górskie drogiPodhala wylewa się biała puchata rzeka owiec. Są to zwierzęta wyprowadzane z domostw hodowców na coroczny wypas, który zwie się rydykiem. Określenie to zaczerpnięte zostało z języka rumuńskiego. W mowie Rumunów znaczy ono gromadny wypęd owiec na pastwiska lub z pastwisk.   Zwyczaj ten na obszar Polski przybyła wraz z migracją mieszkańców wołoszczyzny. Jak można się domyślić była to zwykłą kultura pasterska. Zależności te są aktualne widoczne w wszędzie tam, gdzie mieszkańcy zajmują się pasterstwem.   W porze wiosennej hodowcy przekazują zwierzęta specjaliście. Baca dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych metod oraz narzędzi przepędza na pastwiska Podhala. Wczesnowiosenny wypas owiec wypada w dzień św. Wojciecha.  Podobnie jest, gdy rozpoczyna się spęd powrotny również zwany redykiem. Ten dzień ma miejsce w dzień św. Michała. Oczywiście wypęd zależy od warunków atmosferycznych.   Poszczególni gospodarze przekazują owce pod zarządzanie specjaliście. To właśnie on scala je w jedno ogromnestado. W kolejnej fazie pilnuje owiec, które każdego dnia są wypasane, w nocy chowa się je w koszarze.   Wypas owiec wiąże się z kilkoma obrządkami. Najistotniejszym wydaje się być rozpalenie watry. Jej żar musi być obecny do ostatniej chwili okresu wypasania. Zupełnie innym obrządkiem może być trzykrotne przeganianie kierdla. Chodzi tutaj o przepądzaniu stada dookoła wbitej w ziemię gałęzi. Ma to duże znaczenie dla chowu. Przeganianie ma na celu oswojenie zwierzątz innymi owcami. Zwłaszcza że zwierzęta pochodzą z różnych zagród   Każdego roku stada ruszają na łąkę w tym samym okresie. Ochrona środowiska naturalnego sprawiła, że wypasanie owiec zostało zniesione na obszarach określonych granicami parków narodowych. W związku z tym gospodarze zostali zmuszeni, aby żeby znaleźć inne pastwiska, które posłużą do wypasu. Dlatego gospodarze zmuszeni byli przenieść się na tereny znacznie bardziej oddalone od Podhala   Aktualnie sprawy obrały nieco inny bieg. Zwierzęta wracają na łąki Podhala. Dotyczy to w wyznaczonych miejscach.  

Category: